1. Khi truy cập và sử dụng Diễn đàn Huggies (“Diễn đàn”), bạn phải tuân theo các Điều khoản - Điều kiện (“Điều khoản - Điều kiện của Diễn đàn”), Điều khoản - Điều kiện của Trang web và các hướng dẫn sử dụng được Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kimberly-Clark Việt Nam hoặc các chi nhánh (“Kimberly-Clark”) cung cấp theo từng thời điểm.

2. Diễn đàn được thiết kế dành cho các Thành viên Huggies (“Thành viên”) bày tỏ quan điểm và ý kiến về việc mang thai, sinh con và làm cha mẹ.

Tất cả các suy nghĩ và ý kiến được bày tỏ trên Diễn đàn là suy nghĩ và ý kiến của các thành viên tham gia.  Kimberly-Clark không chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin hay bất kỳ quan điểm, ý kiến của các thành viên được đăng tải trên diễn đàn.

3. Ngoài những điều trên, những quan điểm, ý kiến từ thành viên không phải là những ý kiến từ chuyên gia y tế.  Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, hoặc yêu cầu những lời khuyên chuyên nghiệp hơn về bất kỳ tài liệu nào xuất hiện trên Diễn đàn, bạn nên nhờ đến sự tư vấn của bác sỹ hoặc chuyên gia y tế.

4. Về các dữ liệu, văn bản, email, tập tin, tên, chân dung, logo, ảnh minh họa, đồ họa, hình ảnh, video, âm thanh, HTML (hay các mã thiết kế trang web), bản đồ hình ảnh, phần mềm ứng dụng và các nội dung, tài liệu khác được đăng tải lên, hoặc truyền bá từ bạn hay người đại diện cho bạn trên trang web và Diễn đàn (“Nội dung do người dùng tạo ra”), nghĩa là bạn đã hiểu và đồng ý sẽ chịu trách nhiệm về:

(1) Tính phù hợp, việc cài đặt, cấu hình, việc đăng lên, tải về, sử dụng, vận hành, truyền bá, tính chính xác và hợp pháp của các “Nội dung do người dùng tạo ra”. Kimberbly-Clark không theo dõi, cài đặt, định cấu hình, tải về, xem xét, ủy quyền, hiệu chỉnh hoặc thay thế các “Nội dung do người dùng  tạo ra”

(2) Bản sao lưu các Nội dung do người dùng tạo ra và bất kỳ các dữ liệu hoặc tập tin nào khác, ngoại trừ có sự đồng ý của Kimberly-Clark.

5. Bạn ủy quyền và cấp phép cho Kimberly-Clark được phép sao chép, tái bản, truyền thông, phân phối, thực hiện và đăng tải “Nội dung do người dùng tạo ra” với mục đích cung cấp cho Diễn đàn, trang web và các dịch vụ liên quan đến bạn.

6. Bạn đảm bảo rằng “Nội dung do người dùng tạo ra” và việc sử dụng các nội dung này của bạn tại Diễn đàn:

(1)Tuân thủ tất cả các Luật định áp dụng;

(2) Không dùng ngôn ngữ tục tiểu, khiếm nhã, không phù hợp với trẻ em, mang tính bạo lực quá khích, sai lệch, sai lạc, dối trá, không trung thực hoặc bôi nhọ danh dự;

(3) Không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền lợi khác của bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào;

(4) Không bao gồm các nội dung khiêu dâm, khỏa thân, các nội dung liên quan đến tình dục hoặc bất kỳ các hình thức kinh doanh tình dục nào;

(5) Không làm hại đến máy chủ của Kimberly-Clark hoặc các máy chủ khác trên Internet;

(6) Không chứa bất kỳ tài liệu khuyến mãi hoặc quảng cáo nhằm mục đích thương mại hoặc nhằm đạt mục tiêu tài chính của cá nhân.

(7) Không được quảng cáo các sản phẩm đã qua sử dụng hoặc tìm kiếm để mua bán các sản phẩm đã qua sử dụng từ các Thành viên khác

(8) Không bao gồm các tài liệu hoặc các nguồn liên quan đến việc lấy cắp dữ liệu, vi rút, phi chính phủ, hoặc quảng bá hoặc tham gia với mục đích làm hại đến các trang web trên Internet hoặc các nhà cung cấp dịch vụ Internet.

7. Kimberly-Clark có thể loại bỏ, chỉnh sửa, thay thế hoặc từ chối quyền truy cập đến bất kỳ các “Nội dung do người dùng tạo ra” mà không cần thông báo trước theo quyết định riêng của mình nếu:

(1) Đó là điều bắt buộc phải làm theo bất kỳ Luật áp dụng hoặc Mệnh lệnh hoặc phán quyết của Tòa án hoặc luật định hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác (bao gồm các “Thông báo bằng văn bản ”) được ban hành theo Luật Dịch vụ Phát thanh truyền hình (Cth)

(2) Theo ý kiến từ Kimberly-Clark, “Nội dung do người dùng tạo ra” là khiêu dâm, gây khó chịu, khiếm nhã, bạo lực quá mức, không hợp pháp, sai lệch hoặc bôi nhọ danh dự, hoặc các hình thức khác không chấp nhận được, có thể gây phiền phức hoặc có thể bị phản đối (bao gồm nếu nội dung có chứa thông tin về nhãn hàng hoặc các hệ thống sản phẩm khác cạnh tranh với Kimberly-Clark hoặc sản phẩm của Kimberly-Clark)

8. Các tin nhắn điều được gởi riêng cho người nhận, người nhận không được phép công khai trên diễn đàn, nếu chưa được sự kiểm duyệt của Kimberly-Clark hay Mod/Admin.

Kimberly –Clark có quyền di chuyển, khóa chủ đề,  và quản lý cấu trúc thông tin nói chung trên diễn đàn sao cho phù hợp.

9. Các thành viên không được phép quảng cáo các sản phẩm đã qua sử dụng hoặc tìm kiếm để mua bán các sản phẩm đã qua sử dụng từ các Thành viên khác. Tất cả các thành viên không được phép yêu cầu thông tin từ các thành viên khác để sử dụng cho mục đích nghiên cứu, học thuật hay xuất bản mà chưa xin phép ban quản trị trang web trước.

10. Các thành viên không được phép đăng tải bất kỳ thông tin nào trên Diễn đàn dưới nhiều tài khoản khác nhau.

11. Chức năng Báo cáo, chức năng Liên hệ với Mod/Admin và Dịch vụ Tư vấn Khách hàng là nơi các Thành viên có thể báo cáo hoặc thảo luận các hành vi đáng chê trách của các thành viên khác.

Bất kỳ sự trao đổi nào mang tính công kích về hành vi của 1 thành viên trong diễn đàn 1 cách công khai điều sẽ bị loại bỏ.

Khi tham gia phản hồi về các bài viết đã được đăng tải, Thành viên phải cung cấp những phản hồi mang tính xây dựng và kiềm chế không chỉ trích đối với các Thành viên khác.

12. Kimberly-Clark có thể đình chỉ tư cách thành viên hoặc giới hạn việc truy cập vào trang web nếu thành viên không tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện.

Nếu Kimberly-Clark cảm thấy cần thiết, sẽ báo cáo về trường hợp của bạn với các cơ quan chức năng có liên quan.

13. Kimbery-Clark có thể chấm dứt các Điều khoản - Điều kiện của diễn đàn và quyền truy cập của bạn tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

Trong trường hợp chấm dứt, bạn phải ngưng truy cập và sử dụng trang web, Diễn đàn và Nội dung ngay lập tức và (theo lựa chọn của Kimberly-Clark) trả lại, hoặc hủy bỏ tất cả tài liệu, nội dung (bảng cứng hoặc tài liệu điện tử) do bạn kiểm soát và sở hữu

Tất cả các giới hạn áp dụng với bạn, các giấy phép được cấp từ bạn,và tất cả các Khước từ, khoản bồi thường và giới hạn trách nhiệm pháp lý được thiết lập trong Điều khoản và Điều kiện sẽ vẫn tiếp tục tồn tại.

14. Các thành viên hiểu rõ và đồng ý Diễn đàn Huggies là diễn đàn chung, không phải là diễn đàn của một cá nhân, do đó thông tin và hình ảnh gởi đến Diễn đàn có thể sẽ được truy cập bởi tất cả thành viên  và cộng đồng. Cho nên, thành viên cần lưu ý khi chia sẻ các thông tin và hình ảnh mang tính chất riêng tư lên Diễn đàn

15. Bất kỳ nội dung nào do người dùng tạo ra đều có thể được sao chép hoặc lưu trữ với bất kỳ hình thức nào mà Kimberly-Clark cho là thích hợp.

Kimberly-Clark chịu ràng buộc bởi Nguyên tắc Quyền riêng tư Quốc gia trong Luật Quyền riêng tư 1988 (Cth), do đó, với việc trở thành Thành viên và tham gia vào Diễn đàn, bạn được hiểu đã đồng ý với Chính sách Quyền riêng tư của Kimberly-Clark.

Thành viên có thể truy cập và chỉnh sửa bất kỳ thông tin cá nhân nào được tổ chức bởi Kimberly-Clark, theo yêu cầu của Kimberly-Clark.

16. Kimberly-Clark sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ các tổn thương, tổn thất hoặc thiệt hại của bất kỳ ai (trực tiếp hay gián tiếp) từ kết quả của/hoặc liên quan đến việc:

(1) Nhận, cho, hoặc sử dụng bất kỳ ý kiến, quan điểm, lời khuyên và các tài liệu được trình bày trong Diễn đàn

(2) Truy cập hoặc không truy cập Diễn đàn và trang web này, ngoại trừ các trách nhiệm pháp lý không thể loại trừ theo Luật định.

17. Nếu bất kỳ điều khoản, điều kiện, quy định trong Điều khoản và Điều kiện này được xem là không hợp pháp, không còn hiệu lực, không có giá trị, hoặc vì lý do nào đó không thể thi hành, thì tính hiệu lực và tính thực thi của các điều khoản, điều kiện và quy định còn lại vẫn sẽ không bị ảnh hưởng